Ochrona przed upadkiem - Praca na dachu
PONIŻSZE PRZYKŁADY OBRAZUJĄ NIEPRAWIDłOWE I PRAWIDłOWE UŻYTKOWANIE SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI PODCZAS PRACY NA DACHU PŁASKIM.


ŹLE
- NIEBEZPIECZEŃSTWO (rysunek 1)

WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA TZW. LINEK POMOCNICZYCH TYPU LP (np. LP 100, LP 210)


DOBRZE
- PRAWIDŁOWE, ZGODNE Z PN-EN ZABEZPIECZENIE PRAC NA DACHU.

Rysunek 2 ilustruje schemat prawidłowego zabezpieczenia prac na dachu.
Prowadnica urządzenia samozaciskowego zakotwiczona do punktu konstrukcji stałej jest obciążona niewielką masą w celu stabilizacji. Mechanizm urządzenia samozaciskowego jest przyłączony do klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
Przedstawiony przyklad jest zgodny z normami PN-EN 363 : 2005, PN-EN 365 :
2005 (U)

1) Kwalifikowany punkt konstrukcji stałej zgodny PN-EN 795 : 1991/A1:2003
2) Szelki bezpieczeństwa zgodne z normą
PN-EN 361 : 2005
3) Urządzenie samozaciskowe zgodne z normą PN-EN 353-2 : 2005


Zasada wyboru punktu kotwiczenia  (rysunek 3). Lina powinna być poprowadzona pod kątem większym niż 45° do krawędzi dachu. Kolorem żółtym zaznaczono obszar bezpiecznej pracy.


DOBRZE - PRAWIDŁOWE, ZGODNE Z PN-EN ZABEZPIECZENIE PRAC NA DACHU (rysunek 4).

Wariant prawidłowego zabezpieczenia prac na dachu z wykorzystaniem poziomej liny kotwiczącej, stosowany gdy nie ma możliwości upadku przez boczną krawędź dachu. Prowadnica urządzenia samozaciskowego zakotwiczona do poziomej linki kotwiczącej jest obciążona niewielką masą w celu stabilizacji. Mechanizm urządzenia samozaciskowego jest przyłaczony do klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
Przyklad jest zgodny z normami: PN-EN 363 : 2005, PN-EN 365 : 2005 (U)
 
1) Pozioma lina kotwicząca zgodna PN-EN 795 : 1999/A1:2003
2) Kwalifikowany punkt konstrukcji stałej zgodny PN-EN 795 : 1991/A1:2003
3) Szelki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 361 : 2005
4) Urządzenie samozaciskowe zgodne z normą PN-EN 353-2 : 2005


DOBRZE - PRAWIDŁOWE, ZGODNE Z PN-EN ZABEZPIECZENIE PODCZAS WEJŚCIA/ZEJŚCIA NA DACH (rysunek 5).

Poniżej sposób prawidłowego zabezpieczenia podczas wspinania sie na dach oraz schodzenia. Prowadnica urządzenia samozaciskowego zakotwiczona do punktu konstrukcji stałej jest obciążona niewielką masą w celu stabilizacji. Mechanizm urządzenia samozaciskowego jest przyłączony do przedniej klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
Przykład jest zgodny z normami: PN-EN 363 : 2005, PN-EN 365 : 2005 (U)

1) Kwalifikowany punkt konstrukcji stałej zgodny PN-EN 795 : 1991/A1:2003
2) Rozpinana osłonka elastyczna (rysunek 6)
3) Urządzenie samozaciskowe zgodne z normą PN-EN 353-2 : 2005


ELEMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDłOWEGO ZABEZPIECZENIA PRAC NA DACHU

(Rysunek 7)
Szelki bezpieczeństwa: P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30, P-40, P-50, P-51E, P-60, P-61, P-61E, P-70 (Na zdjęciu od lewej szelki: P-30, P-51E, P-70)


(Rysunek 8)
1) Urządzenie samozaciskowe LINOSTOP II
2) Urządzenie samozaciskowe BLOCMAX
3) Sposób prawidłowego zamocowania urządzenia samozaciskowego LINOSTOP II do szelek bezpieczeństwa
Instrukcja - Bezpieczeństwo pracy na dachu płaskim
  Praca na dachu
1.00 zł
Instrukcja - Bezpieczeństwo pracy na dachu płaskim Dodaj do koszyka
Stron: | 1 |